Våre tjenester

  • lovbestemt revisjon
  • bistand ved teknisk utarbeidelse av skattemelding med vedlegg og årsregnskap
  • bistand innen regnskap, skatt og avgift
  • omorganisering av virksomhet
  • arv og generasjonsskifter
  • verdsettelser av virksomhet
  • Godkjent RA revisor